'"> ');

Son İletiler

#1
KONUT KAPICILIĞI HAKKINDA / YARI ZAMANLI (PART TIME) KAPIC...
Son İleti Gönderen YZGROUP - Ara 24, 2023, 12:34 ÖÖ

Kapıcının Kısmi Süreli (Part–Time) Çalıştırılması

Kapıcının kısmi süreli (part–time) çalıştırılması, İş Kanunu'nun 13. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, iş sözleşmesinin part–time olarak yapılması mümkündür.

Part–time çalışan kapıcı, iş sözleşmesinde belirtilen çalışma süresine göre ücret alır.

Part–time çalışan kapıcı, tam süreli çalışan kapıcıya nazaran, daha az hafta tatili, yıllık ücretli izin, fazla çalışma ücreti, haftalık dinlenme hakkı vb. haklara sahiptir.

Kısmi Süreli Çalışan Kapıcının Hafta Tatili Ücreti

Kısmi süreli çalışan kapıcı, hafta tatilinde çalışmazsa, çalışmadığı günler için ücret almalıdır.

Kısmi süreli çalışan kapıcı, hafta tatilinde çalışırsa, fazla çalışma ücretine hak kazanır.

Kısmi Süreli Çalışan Kapıcının Kıdem Tazminatı

Kısmi süreli çalışan kapıcı, işyerinde en az bir yıl çalışmışsa, iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı bir neden olmaksızın feshedilmesi halinde, kıdem tazminatına hak kazanır.

Kısmi süreli çalışan kapıcı, kıdem tazminatına hak kazandığı takdirde, kıdem tazminatı, işçinin çalıştığı süreye ve ücretine göre hesaplanır.

Kısmi Süreli Çalışan Kapıcının Diğer Hakları

Kısmi süreli çalışan kapıcı, İş Kanunu'nda düzenlenen genel işçi haklarına tabidir. Bu haklar arasında, ihbar tazminatı, yıllık ücretli izin, fazla çalışma ücreti, haftalık dinlenme hakkı, iş güvenliği hakkı, sendikalaşma hakkı, toplu iş sözleşmesi hakkı vb. haklar sayılabilir.

Kısmi Süreli Çalışmanın Avantajları ve Dezavantajları

Kısmi süreli çalışmanın hem işveren hem de işçi için avantajları ve dezavantajları vardır.

İşveren için avantajları:

İşçilik maliyetini düşürür.
İşgücü ihtiyacını esnek bir şekilde karşılayabilir.
İşçi için avantajları:

İş-yaşam dengesini daha iyi sağlayabilir.
Eğitim, bakım gibi sorumlulukları olan işçiler için daha uygun olabilir.
Kısmi süreli çalışmanın dezavantajları:

İşçi için gelir kaybına neden olabilir.
İşçi için sosyal güvenlik ve emeklilik haklarında kayıplara neden olabilir.
Kısmi Süreli Çalışmanın Kapıcılar İçin Avantajları ve Dezavantajları

Kısmi süreli çalışma, kapıcılar için de hem avantajlar hem de dezavantajlar sunabilir.

Kapıcılar için avantajları:

İş-yaşam dengesini daha iyi sağlayabilir.
Eğitim, bakım gibi sorumlulukları olan kapıcılar için daha uygun olabilir.
Kapıcılar için dezavantajları:

Gelir kaybına neden olabilir.
Sosyal güvenlik ve emeklilik haklarında kayıplara neden olabilir.
Sonuç olarak, kısmi süreli çalışmanın avantajları ve dezavantajları dikkatlice değerlendirilerek, işçi ve işveren için en uygun çözüme karar verilmelidir.
#2
KONUT KAPICILIĞI HAKKINDA / KAPICININ KIDEM TAZMİNATI
Son İleti Gönderen YZGROUP - Ara 24, 2023, 12:32 ÖÖ
Kapıcının kıdem tazminatı, İş Kanunu'nun 14. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, işçi, işyerinde en az bir yıl çalışmışsa, iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı bir neden olmaksızın feshedilmesi halinde, kıdem tazminatına hak kazanır.

Kapıcının kıdem tazminatı, işçinin çalıştığı her yıl için, 30 günlük ücretidir.

Kapıcının kıdem tazminatı, işçinin son ücreti üzerinden hesaplanır. İşçinin ücreti, iş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde belirtilir.

Kapıcının kıdem tazminatı, işçinin iş sözleşmesinin feshedildiği tarihte geçerli olan kıdem tazminatı tavanı üzerinden hesaplanır. 2023 yılı için kıdem tazminatı tavanı, 8.235,47 TL'dir.

Kapıcının kıdem tazminatı, işçinin iş sözleşmesinin feshedildiği tarihte ödenir.

Kapıcının kıdem tazminatının ödenmemesi halinde, işçi, iş mahkemesinde dava açarak, kıdem tazminatının ve faizinin tahsili için talepte bulunabilir.

Kapıcının kıdem tazminatı, işçinin aşağıdaki durumlarda hak kazandığı durumlarda da ödenir:

İşçinin emekli olması halinde
İşçinin işveren tarafından ölüm nedeniyle iş sözleşmesinin feshedilmesi halinde
İşçinin işveren tarafından iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedilmesi halinde
Kapıcının kıdem tazminatı, işçinin aşağıdaki durumlarda hak kazandığı durumlarda ödenmez:

İşçinin iş sözleşmesini kendi isteği ile feshetmesi halinde
İşçinin iş sözleşmesinin işveren tarafından geçerli bir nedenle feshedilmesi halinde
İşçinin iş sözleşmesinin işveren tarafından ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık nedeniyle feshedilmesi halinde
Kapıcının kıdem tazminatı, işçinin en önemli haklarından biridir. Kapıcı, iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı bir neden olmaksızın feshedilmesi halinde, kıdem tazminatına hak kazanır.
#3
KONUT KAPICILIĞI HAKKINDA / KAPICI TATİL VE HAKLARI
Son İleti Gönderen YZGROUP - Ara 24, 2023, 12:31 ÖÖ
Kapıcının Çalışma Saatleri

Kapıcının çalışma saatleri, İş Kanunu'nun 41. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, kapıcıların haftalık çalışma süresi, en çok 45 saattir.

Kapıcıların çalışma süresi, iş sözleşmesi ile azaltılabilir. Ayrıca, İş Kanunu'nun 63. maddesindeki süreyi aksatmamak koşuluyla yoğunlaştırılmış çalışma ilişkisi de kurulabilir.

Kapıcıların çalışma süresi, çalışma biçimine göre günlük çalışma süresine bölünebilir. Günlük çalışma süresi, en çok 11 saat olabilir.

Kapıcıların çalışma süresi, günlük çalışma süresine bölünmüş olsa bile, bir günde en az 11 saat ara dinlenmesi verilmelidir.

Kapıcıların çalışma süresi, gece döneminde (20.00-06.00 saatleri arasında) en fazla 7,5 saat olabilir.

Kapıcıların haftalık çalışma süresi, 45 saati aşan çalışmaları fazla çalışma olarak değerlendirilir.

Kapıcılar, fazla çalışma karşılığında, fazla çalışma ücreti alırlar. Fazla çalışma ücreti, normal çalışma ücretinin %50 fazlasıdır.

Örnek olarak, bir kapıcı, haftanın beş günü 8 saat, haftanın bir günü ise 12 saat çalışabilir. Bu durumda, kapıcı haftalık ortalama çalışma süresi 45 saat olacaktır.

Kapıcının çalışma saatleri, işveren tarafından düzenlenir. İşveren, kapıcı ile iş sözleşmesi yaparken veya daha sonra, kapıcıya çalışma saatlerini bildirmek zorundadır.

Kapıcılar, çalışma saatleri dışında, işverenin izni olmadan çalışamazlar.

Kapıcılar, çalışma saatleri dışında, işverenin izni olmadan başka bir işyeri veya işveren için çalışamazlar.

Kapıcıların çalışma saatleri, işveren tarafından denetlenir. İşveren, kapıcıları, çalışma saatlerinde işyerinde bulunmadığı takdirde, uyarır veya disiplin cezası uygular.

Kapıcının Resmi Tatil Hakkı

Kapıcıların resmi tatil hakkı, İş Kanunu'nun 53. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, kapıcıların resmi tatillerde çalışmaması gerekir.

Kapıcılar, resmi tatillerde çalışmadıkları takdirde, çalışmadıkları günler için ücret alırlar.

Kapıcıların resmi tatillerde çalışmaması, işçinin temel haklarından biridir. İşveren, kapıcıyı resmi tatillerde çalıştıramaz.

Kapıcının Mola Hakkı

Kapıcıların mola hakkı, İş Kanunu'nun 68. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, kapıcılara, her dört saatlik çalışma süresi için en az 15 dakika mola verilir.

Kapıcılara verilen molalar, çalışma süresinden sayılır.

Kapıcılara verilen molalar, işyerinde veya işyeri yakınında uygun bir yerde verilir.

Kapıcının Yan Hakları

Kapıcıların yan hakları, iş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde belirtilebilir. Yan haklar, işçinin ücretine ek olarak verilen maddi veya manevi haklar olarak tanımlanabilir.

Kapıcıların yan hakları arasında, yemek yardımı, yol yardımı, ikramiye, giyim yardımı, konut yardımı, kreş yardımı, eğitim yardımı, sağlık yardımı vb. haklar sayılabilir.

Kapıcının Sosyal Hakları

Kapıcıların sosyal hakları, İş Kanunu'nda düzenlenen genel işçi haklarına tabidir. Bu haklar arasında, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, hafta tatili, bayram tatili, izin hakkı, yemek ve yol yardımı, ikramiye, fazla çalışma ücreti, haftalık dinlenme hakkı, yıllık ücretli izin hakkı, iş güvenliği hakkı, sendikalaşma hakkı, toplu iş sözleşmesi hakkı vb. hakları sayılabilir.

Sonuç olarak, kapıcıların çalışma saatleri, resmi tatilleri, molaları, yan hakları ve sosyal hakları, İş Kanunu'nda düzenlenen genel işçi haklarına tabidir.
#4
KONUT KAPICILIĞI HAKKINDA / Kapıcının İş Sözleşmesinin Fes...
Son İleti Gönderen YZGROUP - Ara 24, 2023, 12:29 ÖÖ
Kapıcının iş sözleşmesinin feshedilmesi, İş Kanunu'nun 25. maddesinde düzenlenmiştir. Kapıcının iş sözleşmesi, aşağıdaki nedenlerle feshedilebilir:

İşverenin haklı nedenle feshi: İşverenin haklı nedenle iş sözleşmesini feshetmesi için, işçinin iş sözleşmesinde belirtilen yükümlülüklerini ağır bir şekilde ihlal etmiş olması gerekir. İşverenin haklı nedenle iş sözleşmesini feshetmesi halinde, kapıcıya kıdem tazminatı ödenmez.

İşçinin haklı nedenle feshi: İşçinin haklı nedenle iş sözleşmesini feshetmesi için, işverenin iş sözleşmesinde belirtilen yükümlülüklerini ağır bir şekilde ihlal etmiş olması gerekir. İşçinin haklı nedenle iş sözleşmesini feshetmesi halinde, kapıcıya kıdem tazminatı ödenir.

İşçinin istifası: İşçinin istifa etmesi halinde, kapıcıya kıdem tazminatı ödenir.

İş sözleşmesinin sona ermesi: İş sözleşmesinin belirli bir süre için yapılmış olması halinde, sürenin bitiminde iş sözleşmesi kendiliğinden sona erer. Bu durumda, kapıcıya kıdem tazminatı ödenmez.

Kapıcının iş sözleşmesinin feshedilmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:

İş sözleşmesinin feshedilmesinde geçerli bir nedenin bulunması gerekir. İş sözleşmesinin geçerli bir neden olmaksızın feshedilmesi halinde, kapıcı, iş mahkemesinde dava açarak, kıdem tazminatı ve diğer alacaklarının tahsili için talepte bulunabilir.

İş sözleşmesinin feshedilmesinde usulüne uygun bir bildirim yapılması gerekir. İş sözleşmesinin feshedilmesinde, işçiye veya işverene, bildirim süresi kadar süre verilmesi gerekir. Bildirim süresi, işçinin kıdemine göre değişmektedir.

İş sözleşmesinin feshedilmesinde, işçinin kıdem tazminatının ödenmesi gerekir. İşçinin kıdem tazminatı, işçinin çalıştığı her yıl için, 30 günlük ücretidir.

Kapıcının iş sözleşmesinin feshinde, işverenin aşağıdaki hususları dikkate alması gerekir:

İş sözleşmesinin feshedilmesinde geçerli bir nedenin bulunması gerekir. İş sözleşmesinin geçerli bir neden olmaksızın feshedilmesi halinde, kapıcı, iş mahkemesinde dava açarak, kıdem tazminatı ve diğer alacaklarının tahsili için talepte bulunabilir.

İş sözleşmesinin feshedilmesinde, işçiye bildirim yapılması gerekir. İş sözleşmesinin feshedilmesinde, işçiye, bildirim süresi kadar süre verilmesi gerekir. Bildirim süresi, işçinin kıdemine göre değişmektedir.

İş sözleşmesinin feshedilmesinde, işçiye kıdem tazminatının ödenmesi gerekir. İşçinin kıdem tazminatı, işçinin çalıştığı her yıl için, 30 günlük ücretidir.

Kapıcının iş sözleşmesinin feshinde, işçinin aşağıdaki hususları dikkate alması gerekir:

İş sözleşmesinin feshedilmesinde geçerli bir nedenin bulunması gerekir. İş sözleşmesinin geçerli bir neden olmaksızın feshedilmesi halinde, işçi, iş mahkemesinde dava açarak, kıdem tazminatı ve diğer alacaklarının tahsili için talepte bulunabilir.

İş sözleşmesinin feshedilmesinde, işverenin bildirim yapması gerekir. İş sözleşmesinin feshedilmesinde, işverenin bildirim yapması gerekir. Bildirim süresi, işçinin kıdemine göre değişmektedir.

İş sözleşmesinin feshedilmesinde, işverenin kıdem tazminatı ödemesi gerekir. İşverenin kıdem tazminatı ödemesi gerekir.
#5
KONUT KAPICILIĞI HAKKINDA / Kapıcının Haftalık Çalışma Sü...
Son İleti Gönderen YZGROUP - Ara 24, 2023, 12:27 ÖÖ

Kapıcının haftalık çalışma süresi, İş Kanunu'nun 41. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, kapıcıların haftalık çalışma süresi, en çok 45 saattir.

Kapıcıların çalışma süresi, iş sözleşmesi ile azaltılabilir. Ayrıca, İş Kanunu'nun 63. maddesindeki süreyi aksatmamak koşuluyla yoğunlaştırılmış çalışma ilişkisi de kurulabilir.

Kapıcıların çalışma süresi, çalışma biçimine göre günlük çalışma süresine bölünebilir. Günlük çalışma süresi, en çok 11 saat olabilir.

Kapıcıların çalışma süresi, günlük çalışma süresine bölünmüş olsa bile, bir günde en az 11 saat ara dinlenmesi verilmelidir.

Kapıcıların çalışma süresi, gece döneminde (20.00-06.00 saatleri arasında) en fazla 7,5 saat olabilir.

Kapıcıların haftalık çalışma süresi, 45 saati aşan çalışmaları fazla çalışma olarak değerlendirilir.

Kapıcılar, fazla çalışma karşılığında, fazla çalışma ücreti alırlar. Fazla çalışma ücreti, normal çalışma ücretinin %50 fazlasıdır.

Kapıcıların çalışma saatleri, işveren tarafından düzenlenir. İşveren, kapıcı ile iş sözleşmesi yaparken veya daha sonra, kapıcıya çalışma saatlerini bildirmek zorundadır.

Kapıcılar, çalışma saatleri dışında, işverenin izni olmadan çalışamazlar.

Kapıcılar, çalışma saatleri dışında, işverenin izni olmadan başka bir işyeri veya işveren için çalışamazlar.

Kapıcıların çalışma saatleri, işveren tarafından denetlenir. İşveren, kapıcıları, çalışma saatlerinde işyerinde bulunmadığı takdirde, uyarır veya disiplin cezası uygular.

Kapıcıların çalışma sürelerine ilişkin uyuşmazlıklar, iş mahkemesinde çözümlenir.

Dolayısıyla, kapıcı, haftada en çok 45 saat çalışabilir. Bu süre, iş sözleşmesi ile azaltılabilir veya yoğunlaştırılmış çalışma ilişkisi kurulabilir. Kapıcının haftalık çalışma süresi, 45 saati aşarsa, fazla çalışma olarak değerlendirilir ve kapıcıya fazla çalışma ücreti ödenir.
#6
KONUT KAPICILIĞI HAKKINDA / Denkleştirme ya da Yoğunlaştır...
Son İleti Gönderen YZGROUP - Ara 24, 2023, 12:26 ÖÖ
Denkleştirme ya da Yoğunlaştırılmış İş Haftası Kavramı

Denkleştirme, bir veya birden çok haftadan oluşan bir zaman dilimi içerisinde işçinin "ortalama haftalık çalışma süresi"nin normal haftalık çalışma süresini (45 saat) aşmayacağı bir esnek çalışma yöntemi olarak tanımlanabilir.

Denkleştirme uygulaması, işverene, yoğun işgücüne ihtiyaç duyduğu zamanlarda işçiden haftalık çalışma süresini aşacak şekilde yararlanma imkânı sunmakta, buna mukabil diğer haftalarda işçilere boş zaman sağlanarak (fazla çalışma yaptırılmaksızın) çalışma sürelerinin dengelenmesi amaçlanmaktadır.

Denkleştirme uygulamasında, işçinin haftalık çalışma süresi, günde en çok 11 saat olmak koşulu ile, haftanın çalışılan günlerine farklı şekilde dağıtılabilir. Bu halde, iki aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresini aşamaz. Denkleştirme süresi toplu iş sözleşmeleri ile dört aya kadar artırılabilir.

Denkleştirme uygulamasında dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:

Denkleştirme uygulamasının yapılabilmesi için, işverenin ve işçinin anlaşması gerekir.
Denkleştirme uygulamasında, işçinin haftalık çalışma süresi, günde en çok 11 saat olabilir.
Denkleştirme uygulamasında, iki aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresini aşamaz.
Denkleştirme uygulamasının avantajları şunlardır:

İşverene, yoğun işgücüne ihtiyaç duyduğu zamanlarda işçiden haftalık çalışma süresini aşacak şekilde yararlanma imkânı sunar.
İşçinin haftalık çalışma süresinin dengelenmesini sağlayarak, işçinin sağlığı ve iş güvenliğini korumayı amaçlar.
Denkleştirme uygulamasının dezavantajları şunlardır:

İşçi için fazla çalışma riskini artırabilir.
İşçi için aşırı yorgunluğa yol açabilir.
Denkleştirme uygulaması, işveren ve işçi arasında yapılan iş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde düzenlenebilir. İşveren, denkleştirme uygulamasına ilişkin kararını, işçiye yazılı olarak bildirmek zorundadır.

Denkleştirme uygulamasında, işçinin haftalık çalışma süresi, günde en çok 11 saat olmak koşulu ile, haftanın çalışılan günlerine farklı şekilde dağıtılabilir. Örneğin, bir işçi, haftanın beş günü 8 saat, haftanın bir günü ise 12 saat çalışabilir. Bu durumda, işçinin haftalık ortalama çalışma süresi 45 saat olacaktır.

Denkleştirme uygulamasında, işçinin haftalık çalışma süresi, iki aylık süre içinde normal haftalık çalışma süresini aşmamalıdır. Örneğin, bir işçi, iki aylık süre içinde, haftada 45 saatten fazla çalışamaz.
#7
KONUT KAPICILIĞI HAKKINDA / KAPICILARIN ÇALIŞMA SÜRELERİ
Son İleti Gönderen YZGROUP - Ara 24, 2023, 12:25 ÖÖ

Kapıcıların çalışma süreleri, İş Kanunu'nun 41. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, kapıcıların haftalık çalışma süresi, en çok 45 saattir.

Kapıcıların çalışma süresi, iş sözleşmesi ile azaltılabilir. Ayrıca, İş Kanunu'nun 63. maddesindeki süreyi aksatmamak koşuluyla yoğunlaştırılmış çalışma ilişkisi de kurulabilir.

Kapıcıların çalışma süresi, çalışma biçimine göre günlük çalışma süresine bölünebilir. Günlük çalışma süresi, en çok 11 saat olabilir.

Kapıcıların çalışma süresi, günlük çalışma süresine bölünmüş olsa bile, bir günde en az 11 saat ara dinlenmesi verilmelidir.

Kapıcıların çalışma süresi, gece döneminde (20.00-06.00 saatleri arasında) en fazla 7,5 saat olabilir.

Kapıcıların haftalık çalışma süresi, 45 saati aşan çalışmaları fazla çalışma olarak değerlendirilir.

Kapıcılar, fazla çalışma karşılığında, fazla çalışma ücreti alırlar. Fazla çalışma ücreti, normal çalışma ücretinin %50 fazlasıdır.

Kapıcıların çalışma saatleri, işveren tarafından düzenlenir. İşveren, kapıcı ile iş sözleşmesi yaparken veya daha sonra, kapıcıya çalışma saatlerini bildirmek zorundadır.

Kapıcılar, çalışma saatleri dışında, işverenin izni olmadan çalışamazlar.

Kapıcılar, çalışma saatleri dışında, işverenin izni olmadan başka bir işyeri veya işveren için çalışamazlar.

Kapıcıların çalışma saatleri, işveren tarafından denetlenir. İşveren, kapıcıları, çalışma saatlerinde işyerinde bulunmadığı takdirde, uyarır veya disiplin cezası uygular.

Kapıcıların çalışma sürelerine ilişkin uyuşmazlıklar, iş mahkemesinde çözümlenir.
#8
KONUT KAPICILIĞI HAKKINDA / Kapıcının Maaşı Elden Ödenebil...
Son İleti Gönderen YZGROUP - Ara 24, 2023, 12:24 ÖÖ
Hayır, kapıcı maaşı elden ödenemez. İş Kanunu'nun 29. maddesi uyarınca, işveren, işçiye her ay ücretini öderken, ücret bordrosunu da imzalatmakla yükümlüdür. Ücret bordrosu, işçinin o aya ilişkin ücretinin, ek ücretlerinin, vergilerinin ve diğer kesintilerin ayrıntılı olarak gösterildiği belgedir. Ücret bordrosu, işçinin ücretinin doğru ve eksiksiz ödendiğinin kanıtı niteliğindedir.

Kapıcı maaşı, elden ödenmesi halinde, işçinin ücretinin doğru ve eksiksiz ödendiğinin teyidi mümkün olmaz. Bu durum, işçinin hak ve menfaatlerinin korunması açısından sakıncalıdır.

İş Kanunu'nun 29. maddesinin ihlali halinde, işverene, işçinin her bir işçi ve her bir ay için brüt ücretinin %10'u tutarında idari para cezası verilir.

İşveren, kapıcı maaşını bankalar aracılığıyla ödemek zorundadır. Banka havalesi, EFT veya kredi kartı ile ödeme yapılabilir. Banka aracılığıyla ödeme yapılması halinde, işçinin ücretinin doğru ve eksiksiz ödendiği teyit edilmiş olur. İşveren, kapıcı maaşını bankadan ödemezse, işçi, işveren aleyhine dava açabilir. İşçi, dava sonucunda, alacağı ücretin yanı sıra, gecikme faizi ve tazminat da talep edebilir.
#9
KONUT KAPICILIĞI HAKKINDA / Kapıcıya Maaş Bordrosunun İmza...
Son İleti Gönderen YZGROUP - Ara 24, 2023, 12:23 ÖÖ
Kapıcıya maaş bordrosunun imzalatılması, İş Kanunu'nun 29. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, işveren, işçiye, her ay ücretini öderken, ücret bordrosunu da imzalatmakla yükümlüdür.

Maaş bordrosu, işçinin o aya ilişkin ücretinin, ek ücretlerinin, vergilerinin ve diğer kesintilerin ayrıntılı olarak gösterildiği belgedir. Maaş bordrosu, işçinin ücretinin doğru ve eksiksiz ödendiğinin kanıtı niteliğindedir.

Kapıcıya maaş bordrosunun imzalatılması, aşağıdaki hususların sağlanmasına yardımcı olur:

İşçinin ücretinin doğru ve eksiksiz ödendiğinin teyidi
İşçinin ücretinin vergilendirildiğinin teyidi
İşçinin ücretinden yapılan kesintilerin doğruluğunun teyidi
Kapıcıya maaş bordrosunun imzalatılması, işçinin hak ve menfaatlerinin korunması açısından önemlidir.

Kapıcıya Maaş Bordrosunun İmzalatılmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Kapıcıya maaş bordrosunun imzalatılmasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekir:

Maaş bordrosu, işçiye her ayın sonunda, ücretinin ödenmesiyle birlikte imzalatılmalıdır.
Maaş bordrosu, işçinin kimlik bilgilerini, ücretini, ek ücretlerini, vergilerini ve diğer kesintilerini açıkça belirtmelidir.
Maaş bordrosu, işçi tarafından imzalandıktan sonra, işveren tarafından muhafaza edilmelidir.
Kapıcı, maaş bordrosunu imzaladığı takdirde, maaşını eksiksiz ve zamanında aldığını kabul etmiş olur.
#10
KONUT KAPICILIĞI HAKKINDA / KAPICI ÜCRETİ
Son İleti Gönderen YZGROUP - Ara 24, 2023, 12:22 ÖÖ
Kapıcı Ücreti

Kapıcı ücreti, Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 42. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, kapıcı ücreti, kat malikleri kurulunca belirlenir.

Kapıcı ücreti, aşağıdaki unsurlar dikkate alınarak belirlenir:

Kapıcının görev ve sorumlulukları
Kapıcının kıdemi
Kapıcının çalıştığı bölgenin emlak piyasası değerleri
Kapıcı ücreti, kat malikleri kurulunca kararlaştırılan bir oranda, tüm kat maliklerine paylaştırılır.

Kapıcı Ücretinin Belirlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Kapıcı ücreti belirlenirken aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekir:

Kapıcı ücreti, işçilerin asgari ücretin altında kalmamalıdır.
Kapıcı ücreti, kapıcıya ödenecek diğer ek ücretler ile birlikte, kapıcıya yeterli bir yaşam standardı sağlamalıdır.
Kapıcı ücreti, kapıcı ile kat malikleri arasında adil bir şekilde dağıtılmalıdır.
Kapıcı Ücretinin Ödenmesi

Kapıcı ücreti, her ayın sonunda ödenir. Kapıcı ücreti, peşin veya taksitli olarak ödenebilir.

Kapıcı ücreti, nakden veya banka havalesi yoluyla ödenebilir.

Kapıcı Ücretinin Ödenmemesi

Kapıcı ücretinin ödenmemesi halinde, kapıcı, kat malikleri aleyhine dava açabilir. Kapıcı, dava sonucunda, alacağı ücretin yanı sıra, gecikme faizi ve tazminat da talep edebilir.