'"> ');

TOPLU YAPIDA GEÇİCİ YÖNETİM

Başlatan YZGROUP, Ara 23, 2023, 11:54 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

YZGROUP

YZGROUP

Toplu Yapıda Geçici Yönetim

Toplu yapıda, toplu yapının tamamlanmasından sonra, kat malikleri kurulunun ilk toplantısını toplayabilmesi için gerekli sürenin geçmesi, kat malikleri kurulunun toplantıya toplanmaması veya toplantıda bir karara varılamaması gibi durumlarda, toplu yapının yönetimini sağlamak için geçici bir yönetim kurulabilir.

Geçici Yönetimin Kurulması

Toplu yapıda geçici yönetim, Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 73. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, geçici yönetim, aşağıdaki şekillerde kurulabilir:

Kat malikleri kurulu tarafından
Yüklenici tarafından
Mahkeme tarafından
Kat malikleri kurulu tarafından geçici yönetim kurulması

Toplu yapıda geçici yönetim, kat malikleri kurulu tarafından kurulabilir. Kat malikleri kurulu, toplu yapının tamamlanmasından sonra, toplu yapının yönetimini sağlamak için bir geçici yönetim kurulmasına karar verebilir.

Kat malikleri kurulunun geçici yönetim kurulmasına ilişkin kararı, toplantıya katılan kat maliklerinin salt çoğunluğu ile alınır.

Yüklenici tarafından geçici yönetim kurulması

Toplu yapıda geçici yönetim, yüklenici tarafından da kurulabilir. Yüklenici, toplu yapının tamamlanmasından sonra, toplu yapının yönetimini sağlamak için bir geçici yönetim kurabilir.

Yüklenici tarafından geçici yönetim kurulabilmesi için, toplu yapının yönetim planında bir hüküm bulunması gerekir.

Mahkeme tarafından geçici yönetim kurulması

Toplu yapıda geçici yönetim, mahkeme tarafından da kurulabilir. Kat malikleri kurulu, toplu yapının yönetimini sağlamak için bir geçici yönetim kurulmasına karar vermezse veya toplantıda bir karara varılamazsa, herhangi bir kat maliki, mahkemeye başvurarak, bir geçici yönetim kurulmasını talep edebilir.

Mahkeme, talebi haklı bulursa, toplu yapının yönetimini sağlamak için bir geçici yönetim kurar.

Geçici Yönetimin Görevleri ve Yetkileri

Toplu yapıda geçici yönetim, toplu yapının yönetimini sağlamakla görevlidir. Geçici yönetim, toplu yapının ortak yerlerinin bakım ve onarımını, ortak giderlerin tahakkuk ve tahsilatını, ortak gelirlerin ve giderlerin denetimini ve toplu yapının korunmasını ve muhafazasını sağlar.

Geçici yönetim, toplu yapının yönetimini sağlamak için gerekli her türlü tedbiri alabilir ve her türlü işlemi yapabilir.

Geçici Yönetimin Süresi

Toplu yapıda geçici yönetim, toplu yapının kat malikleri kurulunun ilk toplantısını toplayabilmesi için gerekli sürenin geçmesi ile sona erer.

Toplu yapının kat malikleri kurulunun ilk toplantısı, toplu yapının tamamlanmasından itibaren en geç bir yıl içinde toplanmalıdır.

Toplu yapının kat malikleri kurulunun ilk toplantısının, toplu yapının tamamlanmasından itibaren bir yıl içinde toplanamadığı takdirde, geçici yönetim, toplu yapının kat malikleri kurulu tarafından yeni bir geçici yönetim atanana kadar görev yapmaya devam eder.

Toplu Yapıda Geçici Yönetimin Önemi

Toplu yapıda geçici yönetim, toplu yapının tamamlanmasından sonra, toplu yapının yönetiminin sağlanabilmesi için önemli bir işleve sahiptir. Geçici yönetim, toplu yapının ortak yerlerinin bakım ve onarımını, ortak giderlerin tahakkuk ve tahsilatını, ortak gelirlerin ve giderlerin denetimini ve toplu yapının korunmasını ve muhafazasını sağlayarak, toplu yapının düzenli ve verimli bir şekilde işlemesini sağlar.