'"> ');

SİTE YÖNETİMİ NASIL KURULUR

Başlatan YZGROUP, Ara 06, 2023, 08:29 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

YZGROUP

YZGROUP

Site yönetimi, site sakinlerinin ortak alanlarını ve tesislerini yönetmek için oluşturulan bir yapıdır. Site yönetimi, sitenin genel düzenini sağlamak, ortak giderleri toplamak ve ödemek, sitenin bakımını ve onarımını yaptırmak, güvenlik önlemlerini almak gibi konularda sorumludur.

Site yönetimi, Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre düzenlenmiştir. Bu kanuna göre, apartmanlarda 8 ve üzeri bağımsız bölüm bulunması halinde site yönetimi kurulmak zorundadır. Site yönetimi, kat malikleri kurulu tarafından seçilir.

Site yönetiminin kurulabilmesi için aşağıdaki adımlar takip edilmelidir:

Genel Kurul Çağrısı
Site yönetiminin kurulabilmesi için ilk olarak kat malikleri kurulunun toplanması gerekir. Bu toplantıya, sitedeki tüm kat maliklerinin katılması veya temsil edilmesi gerekir. Toplantı çağrısı, site yönetimince veya kat maliklerinden birinin başvurusu üzerine sulh hukuk mahkemesince yapılır.

Yönetim Kurulu Seçimi
Genel kurul toplantısında, site yönetimini oluşturacak olan yönetim kurulu üyeleri seçilir. Yönetim kurulu, en az 3 kişiden oluşur. Yönetim kurulu üyeleri, kat maliklerinin oylarıyla seçilir.

Yönetim Kurulunun Göreve Başlaması
Yönetim kurulu üyeleri, seçildikten sonra en geç 30 gün içinde toplanarak, aralarından bir başkan ve bir başkan vekili seçerler. Yönetim kurulu, seçildiği tarihten itibaren görev yapmaya başlar.

Site yönetiminin görev süresi, en fazla 3 yıldır. Yönetim kurulu, görev süresi dolmadan önce kat malikleri kurulu tarafından değiştirilebilir.

Site Yönetiminin Görevleri

Site yönetiminin görevleri, Kat Mülkiyeti Kanunu'nda şu şekilde sıralanmıştır:

Sitenin genel düzenini sağlamak
Ortak giderleri toplamak ve ödemek
Sitenin bakımını ve onarımını yaptırmak
Güvenlik önlemlerini almak
Sitenin ortak yerlerinin temizliğini ve düzenlenmesini sağlamak
Sitenin ortak tesislerinin işletilmesi ve korunması için gerekli tedbirleri almak
Site sakinlerinin haklarını ve menfaatlerini korumak
Site yönetimi, bu görevleri yerine getirirken, kat maliklerinin genel kurulunun kararlarını da dikkate almak zorundadır.

Site Yönetiminin Oluşumu

Site yönetimi, kat malikleri kurulu tarafından seçilen yönetim kurulu üyeleri tarafından oluşturulur. Yönetim kurulu üyeleri, kat maliklerinin oylarıyla seçilir. Yönetim kurulu üyeleri, en az 3 kişiden oluşur.

Yönetim kurulu üyeleri, sitenin genel düzenini sağlamak, ortak giderleri toplamak ve ödemek, sitenin bakımını ve onarımını yaptırmak, güvenlik önlemlerini almak gibi konularda sorumludur.

Yönetim kurulu üyeleri, görev süreleri dolmadan önce kat malikleri kurulu tarafından değiştirilebilir.

Site Yönetiminin Seçimi

Site yönetiminin seçimi, kat malikleri kurulunun olağan veya olağanüstü toplantısında yapılır. Yönetim kurulu seçimi için, kat maliklerinin en az üçte birinin oyuyla karar alınması gerekir. Yönetim kurulu seçimi, gizli oyla yapılır.

Yönetim kurulu seçimi, apartman yönetim planında başka bir hüküm bulunmadığı takdirde, her yıl yapılır.

Site Yönetiminin Görev Süresi

Site yönetiminin görev süresi, en fazla 3 yıldır. Yönetim kurulu, görev süresi dolmadan önce kat malikleri kurulu tarafından değiştirilebilir.

Site Yönetiminin Sorumlulukları

Site yönetimi, Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre, sitenin genel düzenini sağlamak, ortak giderleri toplamak ve ödemek, sitenin bakımını ve onarımını yaptırmak, güvenlik önlemlerini almak gibi konularda sorumludur.

Site yönetimi, bu görevleri yerine getirirken, kat maliklerinin genel kurulunun kararlarını da dikkate almak zorundadır.

Site yönetiminin sorumlulukları, Kat Mülkiyeti Kanunu'nda şu şekilde sıralanmıştır:

Sitenin genel düzenini sağlamak
Ortak giderleri toplamak ve ödemek
Sitenin bakımını ve onarımını yaptırmak
Güvenlik önlemlerini almak
Sitenin ortak yerlerinin temizliğini ve düzenlenmesini sağlamak
Sitenin ortak tesislerinin işletilmesi ve korunması için gerekli tedbirleri almak
Site sakinlerinin haklarını ve menfaatlerini korumak
Site yönetiminin bu sorumluluklarını yerine getirmemesi halinde, kat malikleri kurulu tarafından sorumlu tutulabilir.