'"> ');

SİTE YÖNETİM KURLU NASIL KURULUR

Başlatan YZGROUP, Ara 06, 2023, 08:31 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

YZGROUP

YZGROUP

Site yönetim kurulunun kurulabilmesi için aşağıdaki adımlar takip edilmelidir:

Genel Kurul Çağrısı
Site yönetim kurulunun kurulabilmesi için ilk olarak kat malikleri kurulunun toplanması gerekir. Bu toplantıya, sitedeki tüm kat maliklerinin katılması veya temsil edilmesi gerekir. Toplantı çağrısı, site yönetimince veya kat maliklerinden birinin başvurusu üzerine sulh hukuk mahkemesince yapılır.

Yönetim Kurulu Seçimi
Genel kurul toplantısında, site yönetimini oluşturacak olan yönetim kurulu üyeleri seçilir. Yönetim kurulu üyeleri, kat maliklerinin oylarıyla seçilir.

Yönetim Kurulunun Göreve Başlaması
Yönetim kurulu üyeleri, seçildikten sonra en geç 30 gün içinde toplanarak, aralarından bir başkan ve bir başkan vekili seçerler. Yönetim kurulu, seçildiği tarihten itibaren görev yapmaya başlar.

Site yönetim kurulunun görev süresi, en fazla 3 yıldır. Yönetim kurulu, görev süresi dolmadan önce kat malikleri kurulu tarafından değiştirilebilir.

Site Yönetim Kurulu Seçimi

Site yönetim kurulunun seçimi, kat malikleri kurulunun olağan veya olağanüstü toplantısında yapılır. Yönetim kurulu seçimi için, kat maliklerinin en az üçte birinin oyuyla karar alınması gerekir. Yönetim kurulu seçimi, gizli oyla yapılır.

Yönetim kurulu seçimi, apartman yönetim planında başka bir hüküm bulunmadığı takdirde, her yıl yapılır.

Site Yönetim Kurulunun Görevleri

Site yönetim kurulunun görevleri, Kat Mülkiyeti Kanunu'nda şu şekilde sıralanmıştır:

Sitenin genel düzenini sağlamak
Ortak giderleri toplamak ve ödemek
Sitenin bakımını ve onarımını yaptırmak
Güvenlik önlemlerini almak
Sitenin ortak yerlerinin temizliğini ve düzenlenmesini sağlamak
Sitenin ortak tesislerinin işletilmesi ve korunması için gerekli tedbirleri almak
Site sakinlerinin haklarını ve menfaatlerini korumak
Site yönetim kurulu, bu görevleri yerine getirirken, kat maliklerinin genel kurulunun kararlarını da dikkate almak zorundadır.

Site Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi

Site yönetim kurulu üyeleri, kat malikleri tarafından seçilir. Site yönetim kurulu üyeleri, en az 3 kişiden oluşur.

Site yönetim kurulu üyelerinin seçimi, kat malikleri kurulunun olağan veya olağanüstü toplantısında yapılır. Yönetim kurulu seçimi için, kat maliklerinin en az üçte birinin oyuyla karar alınması gerekir. Yönetim kurulu seçimi, gizli oyla yapılır.

Yönetim kurulu seçimi, apartman yönetim planında başka bir hüküm bulunmadığı takdirde, her yıl yapılır.

Site yönetim kurulu üyelerinin seçimi, aşağıdaki şekilde yapılır:

Kat malikleri, yönetim kurulu için adaylarını belirler.
Genel kurul toplantısında, kat malikleri, aday yönetim kurulu üyeleri için oy kullanır.
En çok oy alan yönetim kurulu üyeleri seçilmiş olur.
Site yönetim kurulu üyelerinin seçimi, kat maliklerinin genel kurulda oy birliği ile karar vermeleri halinde, yönetim planında belirtilen başka bir şekilde de yapılabilir.

Site Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri ve Sorumlulukları

Site yönetim kurulu üyeleri, sitenin genel düzenini sağlamak, ortak giderleri toplamak ve ödemek, sitenin bakımını ve onarımını yaptırmak, güvenlik önlemlerini almak gibi konularda sorumludur.

Site yönetim kurulu üyeleri, bu görevleri yerine getirirken, kat maliklerinin genel kurulunun kararlarını da dikkate almak zorundadır.

Site yönetim kurulu üyelerinin görevleri ve sorumlulukları, Kat Mülkiyeti Kanunu'nda şu şekilde sıralanmıştır:

Sitenin genel düzenini sağlamak
Ortak giderleri toplamak ve ödemek
Sitenin bakımını ve onarımını yaptırmak
Güvenlik önlemlerini almak
Sitenin ortak yerlerinin temizliğini ve düzenlenmesini sağlamak
Sitenin ortak tesislerinin işletilmesi ve korunması için gerekli tedbirleri almak
Site sakinlerinin haklarını ve menfaatlerini korumak
Site yönetim kurulu üyelerinin bu görevlerini yerine getirmemesi halinde, kat malikleri kurulu tarafından sorumlu tutulabilir.