'"> ');

KAT MALİKLERİ KURULU NASIL KURULUR

Başlatan YZGROUP, Ara 05, 2023, 10:53 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

YZGROUP

YZGROUP

at malikleri kurulu, apartman veya sitenin en üst karar organıdır. Kat malikleri kurulu, anagayrimenkulün tapuda kayıtlı bütün kat maliklerinden, apartman yöneticisinden ve yönetim denetçisinden oluşur. Kat malikleri kurulu, yılda en az bir defa olağan olarak toplanır. Olağan toplantıda, yönetici seçimi, işletme projesinin onaylanması, gelir ve gider hesaplarının görüşülmesi, yedek akçe oranının belirlenmesi, yönetim planının değiştirilmesi gibi konular ele alınır. Kat malikleri kurulu, gerekli hallerde olağanüstü olarak da toplanabilir. Olağanüstü toplantıda, apartman veya sitenin acil ihtiyaçları, yöneticinin azli, yönetim planının tadili gibi konular görüşülür1

Kat malikleri kurulu nasıl kurulur sorusuna cevap olarak, şunları söyleyebiliriz:

Kat malikleri kurulu, kat mülkiyeti kanunu uyarınca kurulur. Kat mülkiyeti kanunu, tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkan, mahzen, depo, mağaza gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanlar üzerinde taşınmazın malik veya malikleri tarafından kurulan mülkiyet hakkını düzenler2
Kat malikleri kurulu, yönetim planı hazırlayarak kurulur. Yönetim planı, apartman veya sitenin ortak yerlerinin kullanımı, yönetimi, bakımı, onarımı, güvenliği, ısınması, aydınlatması, sigortalanması, aidat ve avansların belirlenmesi, yedek akçe toplanması, yönetici seçimi, genel kurul toplantıları, denetim kurulu oluşturulması gibi konuları düzenleyen bir sözleşmedir. Yönetim planı, kat maliklerinin oybirliği ile hazırlanır ve noterden onaylanır3
Kat malikleri kurulu, kat malikleri kurulu toplantısı yaparak kurulur. Kat malikleri kurulu toplantısı, kat malikleri veya vekillerinin katıldığı, yönetici ve denetçinin seçildiği, işletme projesinin onaylandığı, gelir ve gider hesaplarının görüşüldüğü, yedek akçe oranının belirlendiği, yönetim planının değiştirildiği, apartman veya sitenin acil ihtiyaçlarının karşılandığı bir toplantıdır. Kat malikleri kurulu toplantısı, olağan veya olağanüstü olarak yapılabilir1
Kat malikleri kurulu çağrısı nasıl yapılır sorusuna cevap olarak, şunları söyleyebiliriz:

Kat malikleri kurulu çağrısı, yönetici tarafından yapılır. Yönetici, kat malikleri kurulu toplantısının tarihini, saatini, yerini ve gündemini belirleyerek, bütün kat maliklerine bildirir. Yönetici, toplantı için istenilen tarihten en az on beş gün önce bütün kat maliklerine imzalattırılacak bir çağrı veya bir taahhütlü mektupla, toplantı sebebi de bildirilmek şartıyla, kat malikleri kurulu çağrısı yapabilir.
Kat malikleri kurulu çağrısı, yönetici dışında da yapılabilir. Önemli bir sebebin çıkması halinde, yöneticinin veya denetçinin veya kat maliklerinden üçte birinin istemi üzerine, yönetici aynı şekilde kat malikleri kurulu çağrısı yapmak zorundadır. Eğer yönetici, bu istemi yerine getirmezse, istemde bulunanlar, kat malikleri kurulu çağrısını kendileri yapabilirler.