'"> ');

DENETÇİNİN GÖREVLERİ NELERDİR

Başlatan YZGROUP, Ara 06, 2023, 08:28 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

YZGROUP

YZGROUP

Apartmanda denetçi, kat malikleri kurulu tarafından seçilen ve apartman yönetiminin faaliyetlerini denetlemekle görevli kişidir. Denetçi, apartman yönetiminin, Kat Mülkiyeti Kanunu ve yönetim planına uygun olarak çalışıp çalışmadığını kontrol eder.

Denetçinin görevleri, Kat Mülkiyeti Kanunu'nda şu şekilde sıralanmıştır:

Apartman yönetiminin faaliyetlerini, Kat Mülkiyeti Kanunu ve yönetim planına uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol etmek
Apartman yönetiminin gelir ve giderlerini denetlemek
Apartman yönetiminin yaptığı harcamaların yerinde olup olmadığını kontrol etmek
Apartman yönetiminin yaptığı sözleşmelerin hukuka uygun olup olmadığını kontrol etmek
Apartman yönetiminin aldığı kararların hukuka uygun olup olmadığını kontrol etmek
Apartman yönetiminin faaliyetleri hakkında kat maliklerine rapor vermek
Denetçi, bu görevleri yerine getirirken, aşağıdaki hususlara dikkat etmelidir:

Denetçi, objektif ve tarafsız bir şekilde hareket etmelidir.
Denetçi, görevini yerine getirirken, gizlilik ilkesine uymalıdır.
Denetçi, görevi ile ilgili olarak elde ettiği bilgileri, üçüncü kişilerle paylaşmamalıdır.
Denetçinin görev süresi, en fazla 3 yıldır. Denetçi, görev süresi dolmadan önce kat malikleri kurulu tarafından değiştirilebilir.

Denetçinin görevleri, apartman sakinlerinin haklarını korumak açısından önemlidir. Denetçi, apartman yönetiminin faaliyetlerini kontrol ederek, apartman sakinlerinin haklarının korunmasını sağlar.

Apartmanda denetçi seçimi, kat malikleri kurulunun olağan veya olağanüstü toplantısında yapılır. Denetçi seçimi için, kat maliklerinin en az üçte birinin oyuyla karar alınması gerekir. Denetçi seçimi, gizli oyla yapılır.

Denetçi seçimi, apartman yönetim planında başka bir hüküm bulunmadığı takdirde, her yıl yapılır.