'"> ');

APARTMANLARDA DOĞALGAZ YÖNETMELİĞİ

Başlatan YZGROUP, Ara 11, 2023, 10:19 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

YZGROUP

YZGROUP

Apartman doğalgaz yönetmeliği, birden fazla bağımsız bölüme sahip merkezî veya bölgesel ısıtma sistemli ve sıhhî sıcak su temini amaçlı binalarda ısı ve sıhhî sıcak su giderlerinin paylaşımını düzenleyen yönetmeliktir. Yönetmelik, 20/07/2011 tarihli ve 27997 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğin temel amacı, ısı ve sıhhî sıcak su giderlerinin hakkaniyete uygun bir şekilde paylaşılmasını sağlamaktır. Bu amaçla, yönetmelik;

Isı ve sıhhî sıcak su giderlerinin ölçümüne ilişkin esasları,
Isı ve sıhhî sıcak su giderlerinin paylaşımında kullanılacak yöntemi,
Isı ve sıhhî sıcak su giderlerinin belirlenmesinde dikkate alınacak unsurları düzenlemektedir.
Yönetmeliğe göre, ısı ve sıhhî sıcak su giderleri, bağımsız bölümlerin kullanım oranlarına göre paylaştırılır. Kullanım oranları, ısı pay ölçer veya kalorimetre ile ölçülür. Isı pay ölçer veya kalorimetre bulunmayan binalarda, kullanım oranları, bağımsız bölümlerin brüt alanlarından veya hacimleri üzerinden hesaplanır.

Yönetmelik, apartmanların doğalgaz dönüşümünü de düzenlemektedir. Yönetmeliğe göre, merkezi sistem kullanan bir apartmanın doğalgaza dönüştürülmesi için, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğuyla karar alması gerekir. Kararda, dönüşümün gerçekleştirilmesi için gerekli olan hususlar da belirtilir.

Apartman doğalgaz yönetmeliği, apartmanların doğalgaz dönüşümünü kolaylaştırmak ve ısı ve sıhhî sıcak su giderlerinin hakkaniyete uygun bir şekilde paylaşılmasını sağlamak amacıyla önemli bir düzenlemedir.

Apartmanlarda doğalgaz dönüşümü için gerekli belgeler şunlardır:

Apartman yönetiminin kararı,
Kat maliklerinin tapu kayıtları,
Binanın kat planı,
Binanın ısı yalıtım raporu,
Doğalgaz tesisat projesi,
Doğalgaz tesisat ruhsatı.
Doğalgaz dönüşümü için gerekli izinler, ilgili belediyeden veya il özel idaresinden alınır.