'"> ');

APARTMAN YÖNETİCİLİĞİ İÇİN GEREKEN ŞARTLAR

Başlatan YZGROUP, Ara 05, 2023, 10:46 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

YZGROUP

YZGROUP

Apartman yöneticiliği için gerekli şartlar şunlardır:

Apartman yöneticisi, kat malikleri kurulu tarafından seçilir. Kat malikleri kurulu, apartmanın en üst karar organıdır. Kat malikleri kurulu, yılda en az bir defa olağan olarak toplanır. Olağan toplantıda, yönetici seçimi, işletme projesinin onaylanması, gelir ve gider hesaplarının görüşülmesi, yedek akçe oranının belirlenmesi, yönetim planının değiştirilmesi gibi konular ele alınır. Kat malikleri kurulu, gerekli hallerde olağanüstü olarak da toplanabilir. Olağanüstü toplantıda, apartmanın acil ihtiyaçları, yöneticinin azli, yönetim planının tadili gibi konular görüşülür. Kat malikleri kurulu toplantılarına, kat malikleri veya vekilleri katılabilir. Toplantıya katılmayan kat malikleri, toplantıda alınan kararlara uymak zorundadır1
Apartman yöneticisi, kat maliklerinden biri olabileceği gibi, dışarıdan bir profesyonel de olabilir. Yönetici, yönetim planında veya kendisiyle yapılan sözleşmede belirlenen bir ücret alabilir. Yönetici, kat malikleri kurulu tarafından görevden alınabilir1
Apartman yöneticisi, apartmanın işlerini yürüten, kat maliklerinin haklarını koruyan, yönetim planına ve kat malikleri kurulu kararlarına uyan, gelir ve giderleri takip eden, defter ve belgeleri tutan, işletme projesini hazırlayan, ortak yerlerin bakım ve onarımını sağlayan, apartmanın temsilcisi olan kişidir1
Apartman yöneticisi, apartmanın ortak yerlerinin bakımı, onarımı, temizliği, güvenliği, aydınlatması, ısınması, sigortalanması gibi işleri yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür2
Apartman yöneticisi, apartmanın gelir ve giderlerini, alacak ve borçlarını, aidat ve avansları, kat maliklerinin isim ve adreslerini, yönetim planını, genel kurul kararlarını, işletme projesini, yasal defter ve belgeleri tutmak veya tutturmakla yükümlüdür2
Apartman yöneticisi, apartmanın yıllık gelir ve gider tahminlerini, aidat ve avans miktarlarını, yedek akçe oranlarını, yönetim giderlerini, bakım ve onarım masraflarını, sigorta primlerini, vergi ve resimleri içeren bir işletme projesi hazırlamak veya hazırlatmakla yükümlüdür2
Apartman yöneticisi, apartmanın personel, hizmet, malzeme, araç gereç, tesisat, sayaç, sigorta, vergi, resim, harç, ceza gibi konularda yapmış olduğu sözleşmeleri, alınan ve verilen faturaları, makbuzları, belgeleri, raporları saklamakla yükümlüdür3