'"> ');

APARTMAN VE SİTELERDE İLK YÖNETİMİN KURULMASI

Başlatan YZGROUP, Ara 05, 2023, 10:42 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

YZGROUP

YZGROUP

Apartman ve sitelerde ilk yönetimin kurulması, Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre şu şekilde gerçekleşir:

Apartman veya site, inşaatı tamamlanmış ve kat irtifakı tesis edilmiş olmalıdır. Kat irtifakı, bağımsız bölümlerin (daire, dükkan, ofis vb.) tapuda ayrı ayrı kaydedilmesi anlamına gelir.
Apartman veya site, yönetim planı hazırlamalıdır. Yönetim planı, apartman veya sitenin ortak yerlerinin kullanımı, yönetimi, bakımı, onarımı, güvenliği, ısınması, aydınlatması, sigortalanması, aidat ve avansların belirlenmesi, yedek akçe toplanması, yönetici seçimi, genel kurul toplantıları, denetim kurulu oluşturulması gibi konuları düzenleyen bir sözleşmedir. Yönetim planı, kat maliklerinin oybirliği ile hazırlanır ve noterden onaylanır.
Apartman veya site, kat malikleri kurulunu toplamalıdır. Kat malikleri kurulu, apartman veya sitenin en üst karar organıdır. Kat malikleri kurulu, yılda en az bir defa olağan olarak toplanır. Olağan toplantıda, yönetici seçimi, işletme projesinin onaylanması, gelir ve gider hesaplarının görüşülmesi, yedek akçe oranının belirlenmesi, yönetim planının değiştirilmesi gibi konular ele alınır. Kat malikleri kurulu, gerekli hallerde olağanüstü olarak da toplanabilir. Olağanüstü toplantıda, apartman veya sitenin acil ihtiyaçları, yöneticinin azli, yönetim planının tadili gibi konular görüşülür. Kat malikleri kurulu toplantılarına, kat malikleri veya vekilleri katılabilir. Toplantıya katılmayan kat malikleri, toplantıda alınan kararlara uymak zorundadır.
Apartman veya site, yönetici seçmelidir. Yönetici, apartman veya sitenin işlerini yürüten, kat maliklerinin haklarını koruyan, yönetim planına ve kat malikleri kurulu kararlarına uyan, gelir ve giderleri takip eden, defter ve belgeleri tutan, işletme projesini hazırlayan, ortak yerlerin bakım ve onarımını sağlayan, apartman veya sitenin temsilcisi olan kişidir. Yönetici, kat malikleri kurulu tarafından seçilir. Yönetici, kat maliklerinden biri olabileceği gibi, dışarıdan bir profesyonel de olabilir. Yönetici, yönetim planında veya kendisiyle yapılan sözleşmede belirlenen bir ücret alabilir. Yönetici, kat malikleri kurulu tarafından görevden alınabilir.