'"> ');

APARTMAN TOPLANTI KANUNU

Başlatan YZGROUP, Ara 05, 2023, 11:04 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

YZGROUP

YZGROUP

Apartman toplantı kanunu, apartman veya site gibi ortak yaşam alanlarında oturanların, ortak hak ve yükümlülüklerini belirleyen ve yönetim planında belirtilen kurallara göre toplantı yapmalarını düzenleyen bir kanundur. Apartman toplantı kanunu, Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 32. ila 41. maddeleri arasında yer almaktadır1.

Apartman toplantı kanunu, apartman veya site sakinlerinin, yılda en az bir defa, yönetim planında belirtilen zamanlarda veya herhangi bir sebeple toplantıya ihtiyaç duyulduğunda, yönetici veya kat maliklerinden birinin çağrısıyla toplanmasını sağlar. Toplantıda, apartman veya site ile ilgili sorunlar görüşülür, kararlar alınır, yönetici seçilir veya değiştirilir, bütçe belirlenir, aidat miktarı ve ödeme şekli kararlaştırılır, onarım, bakım, temizlik gibi işler için ihale yapılır veya yetki verilir2.

Apartman toplantı kanunu, toplantının nasıl yapılacağı, kimlerin katılacağı, kararların nasıl alınacağı, kararların nasıl uygulanacağı, kararlara itiraz edilmesi durumunda nasıl davranılacağı gibi konularda da ayrıntılı bilgi verir.

Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 32. ve 41. maddelerinin tam metinleri şöyledir:


31.madde: Kat malikleri, anagayrimenkulün ortak yerlerini, arsa payları oranında ortaklaşa kullanma ve faydalanma hakkına sahiptirler. Bu hakkın kısıtlanması veya ortadan kaldırılması sözleşme ile mümkün değildir. Kat malikleri, ortak yerlerin korunması, bakımı, onarımı ve yönetimi için gerekli giderleri, arsa payları oranında ödemekle yükümlüdürler. Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir


42.madde: Kat malikleri, bağımsız bölümlerini, yönetim planına, bu Kanuna ve genel ahlak kurallarına uygun olarak kullanmak ve kullanılmasına izin vermek zorundadırlar. Kat malikleri, bağımsız bölümlerini, anagayrimenkulün sağlam ve dayanıklı olmasını tehlikeye düşürecek şekilde değiştiremez, ortak yerlere zarar veremez, ortak tesisatı bozamaz, ortak yerlerdeki eşyayı tahrip edemez, ortak yerleri işgal edemez, ortak yerlerdeki eklentileri kaldıramaz, ortak yerlere yeni eklenti yapamaz, ortak yerlerdeki eklentileri kendine tahsis edemez. Bu maddelere aykırı davranan kat malikleri hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir1